Welcome to Precision Surgical Works.

Titanium Tweezer

Art #

00-001-02

Detail

Titanium

Profile

5-Ti

Size