Welcome to Precision Surgical Works.

Titanium Tweezer

Art #

00-001-03

Detail

Titanium

Profile

5A-Ti

Size