Welcome to Precision Surgical Works.

Titanium Tweezer

Art #

00-001-04

Detail

Titanium

Profile

7-Ti

Size